Uudet joukkoliikenteen runkolinjasuunnitelmat

Perjantai 22.2.2019 klo 18.25


Lahti hakee Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuonna 2021, mikä on Lahden valtuuston päättämän vision ja strategian vuoteen 2030: ”Lahti­ – rohkea ympäristökaupunki” mukaista. Strategiana on edistää kestävää kehitystä kaiken tavoin. Siihen liittyen Lahden seudun liikenne (LSL) on työstänyt uudet runkolinjaluonnokset linja-autoliikenteelle, joiden toteutuessa toivotaan lisää matkustajia ja ilmastotavoitteiden lisäksi taloudellisia säästöjä. Suunnittelussa on mukana asukkaita, linja-autonkuljettajia, LSL:n virkamiehet ja joukkoliikennelautakunta, joka hyväksyi viime kokouksessa luonnokset.

 

Kun uusien linjojen ja sujuvan liikenteen avulla saadaan ihmiset siirtymään enenevässä määrin joukkoliikenteen käyttäjiksi, on mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 70 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä muiden hyvien ympäristötekojen ohella. Huima tavoite, mutta toteutettavissa, jos yksityisautoilun sijaan asukkaat innostuvat hyvin toimivasta joukkoliikenteestä.

 

Toivon lautakunnan puheenjohtajana, että saisimme runsaasti rakentavaa palautetta luonnoksista. Se on selvää, että runkolinjat ja niihin liittyen täydentävät linjat eivät pysty kaikkien toiveita täyttämään. Tarkoitus on, että joukkoliikenteen käyttö on mahdollisimman helppoa, odotusajat linjanvaihdoissa ovat lyhyet ja matka-ajat pienenevät. Tämä kaikki on mahdollista toteuttaa. Toivon myös paljon matkustajia aikanaan uusille linjoille ja samalla tekemään hyvää ilmastotyötä ympäristökaupunki Lahteen.

 

Uusi runkolinjastoluonnos on asetettu nähtäville ja siihen voi ottaa kantaa Lahden seudun liikenteen nettisivuilla osoitteessa lsl.fi. 19.3. asti. Pääkirjaston Lahti-pisteessä luonnos on nähtävillä paperiversiona.