Suomalaiset rakastavat hyvinvointivaltiota

Keskiviikko 2.9.2020 klo 17.57


Suomi on ollut pitkään yksi maailman parhaista valtioista. Kun maita vertaillaan, Suomi on maailman vakain valtio. Suomessa on ollut vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta, toiseksi vähiten korruptiota, maailman paras lehdistövapaus. Suomi on maailman toiseksi tasa-arvoisin maa, peruskoulutus on ollut maailman parasta ja olemme lukutaitoisimpia maailmassa.  Suomessa on maailman riippumattomin oikeuslaitos. Suomi on maailman onnellisin maa.  Tilastokeskuksen sivuilta (tilastokeskus.fi) löytyy lisää hyviä asioita, joissa Suomi oli kärjessä viime vuoden lopulla. Näistä syistä rakastan kotimaatani.

 Edellä mainitut saavutukset on aikaan saatu hyvinvointivaltion sosiaali-, koulutus-, vero-, tasa-arvo- ja työmarkkinapolitiikalla sekä konsensuksella, jolla maatamme on rakennettu sodanjälkeisistä vuosista 2000-luvulle.  Mutta nyt tapahtuu kovien kapitalistien ja uusliberalistien toimesta sellaista, millä ollaan tuhoamassa maatamme. Viimeksi saimme tästä esimerkin, kun UPM päätti lakkauttaa Kaipolan paperitehtaan, joka oli tuottanut hyvää tulosta vuosia. Lopetuspäätöksen ilmoitti UPM:n johtaja Pesonen, joka nauttii 7 miljoonan euron vuosipalkkaa. Hän kehtasi avoimessa kirjeessä moittia Sanna Marinin hallituksen toimia, ay-liikettä, työntekijöiden palkkoja ja kovia kuljetuskustannuksia. Kysynkin tässä pikaisesti, mistä tiedot olivat peräisin, kun välittömästi asiantuntijat ovat Pesosen väitteet kumonneet.

 Onko niin, että kovien kapitalistien mielestä Suomessa ei tarvita valtion toimisesta kuin poliisi, oikeuslaitos, vankilat ja armeija, joilla valvotaan valtion sisäisten lakien toteutumista ja suojellaan valtiota. Monet merkit viittaavat tähän. Edellisen hallituksen toimesta yritettiin yksityistää suurin piirtein kaikki palvelutuotanto, esimerkkeinä VR:n ja Postin yksityistämishankkeet, vanhuspalvelujen joutuminen bisneksenteon välineeksi, Liikennekaari yhtiöittämisineen jne. Kelaan keskitettiin sosiaaliturva-asiat, jotka ovat kaukana kansalaisesta, josta onkin tullut alamainen yhteiskunnan tasa-arvoisen jäsenen sijaan.

 Yövartijavaltio eroaa hyvinvointivaltiosta siten, että se ei tuota ns. hyvinvointipalveluja, kuten opetus-, hoito- ja hoivapalveluja eikä muitakaan palveluja lukuun ottamatta oikeudellisia ja järjestyspalveluja. Yövartijavaltiossa ei ole sosiaalitukia eikä muitakaan tukiaisia. Se ei säätele yksityisomaisuuden käyttöä esim. kaavoituksella, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia ulkoisten haittojen ehkäisemiseksi. Yövartijavaltiossa ei työmarkkinajärjestöillä ole oikeutta sopia yleissitovia työehtoihin liittyviä sopimuksia. Valtiolla on tietenkin veronkanto-oikeus, jota se noudattaa erittäin yritysystävällisesti. Muu yhteiskunnan rahoitus tapahtuu hyväntekeväisyydellä, vakuutuksilla, säästämisellä ja yksityisillä työttömyyskassoilla.

 Onneksi Suomessa järjestetään 4 vuoden välein eduskuntavaalit, ja niinpä viime vaalien jälkeen saatiin eduskunta, jossa enemmistö muodosti Sanna Marinin hallituksen. Se on rohkeasti ohjelmassaan korjannut edellisen hallituksen virheitä. On luovuttu kiky-sopimuksesta, taksilain ongelmakohdat on korjattu. Sotea rakennetaan julkiset palvelutuottajat edellä maakuntamallin mukaan. Se millä tavalla nykyhallitusta kovat kapitalistit arvostelevat, tarkoittaa vain sitä, ettei niitä kiinnosta maamme hyvinvointi. Yksi kuolemansynneistä, ahneus, on vallannut suurpääoman niin globaalisti kuin Suomessa. Voiton maksimointi, verojärjestelyt paratiiseineen ja hyvinvointiyhteiskunnan kova arvostelu osoittavat, ettei valtiomme ja kansalaistemme etu ole kapitalistin etu. Viime aikaiset tapahtumat osoittavat tämän erinomaisen selvästi.

 Vaikka koronapandemia muuttaa koko maailmaa ja siinä ohessa Suomea, on meidän onnemme, että nykyhallitus elvyttää, tukee yrityksiä, auttaa kansalaisia ja samalla tiukasti ohjaa toimia, millä pyritään selviämään mahdollisimman vähin vaurioin koronakriisistä. Me kaikki joudumme joustamaan, mutta ennen kaikkea nyt tarvitaan yhteiskuntavastuuta yrityksiltä, jotka selviävät koronapandemiasta kivuttomasti, kuten suurin osa vientiyrityksistämme tekee. Siksi omistajalleen voittoa tuottavan Kaipolan tehtaan lakkauttaminen on hävytöntä.

 Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on työllisyyden kasvattaminen, mutta siihen ei riitä vain valtion toimet, siihen tarvitaan myös yrityselämää, kuntia ja ihmisten omaa halua työllistyä. Ne toimet, millä valtionvarainministeriö esittää uusien työpaikkojen luomista, eivät kaikilta osin missään tapauksessa onnistu. Siksi on tarkkaan harkittava esim. ”eläkeputken” poistoa, aikuisopetuksen tukia sekä muita VM:n työllisyysesityksiä. Uskon että hallitus tässä onnistuu.

Haluan elää sivistyneessä ja tasa-arvoisessa Suomessa, joka ei ole pimeä luokkayhteiskunta, vaan hyvinvointiyhteiskunta, jossa pyritään oikeudenmukaisuuteen ja suvaitsevaiseen pitäen huolta heikoimmastakin ihmisestä. Suomalaiset rakastavat hyvinvointivaltiotaan.