Kokoomuksen säästöesitykset uhkaavat joukkoliikenteen toimivuutta v.2021

Maanantai 23.11.2020 klo 13.58


Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä tähän vuoteen verrattuna joukkoliikenteen kuluihin on tehty 700.000 euron vähennys. Nyt kokoomus esittää 400.000 euroa toimintakatteeseen, mikä tarkoittaisi yli miljoonan euron heikennystä joukkoliikenteen talousarvioon, koska missään tapauksessa ensi vuonna ei lisätuloja saati säästöä saada runkolinjojen käyttöönotolla eikä lipunhintoja korottamalla. Lisäksi Koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa, mikä tarkoittaa, että matkustaminen ensi vuonna voi vähentyä vielä nykyisestään. Kokoomuksen esitys myös uhkaa valtion korona-tukiavustuksen tulevaa saantia ja sitä kautta joukkoliikenteen toimivuutta. Tukien saannin edellytyksenä on, että joukkoliikenneviranomainen, Lahden kohdalla joukkoliikennelautakunta, pitää palvelutason ja vuorotarjonnan kunnossa. Lisäksi edellytetään tuen saamiseksi, etteivät lippujen hinnat nouse vuonna 2021 tai että korotukset ovat erittäin maltillisia.

Lahti käy parastaikaa Maankäyttö-asuminen-liikenne-sopimuksesta neuvotteluja valtion kanssa. Yhtenä edellytyksenä sopimuksen aikaan saamiseksi on hyvä joukkoliikenne Lahden seudulla. kokoomuksen esitys uhkaa myös MAL-sopimusta.

 Lahdessa tulevien runkolinjojen ja niihin liittyen sujuvan liikenteen avulla toivotaan, että ihmiset siirtyisivät enenevässä määrin joukkoliikenteen käyttäjiksi. Runkolinjojen kilpailutuksen myötä on mahdollista vähentää reilusti kasvihuonekaasupäästöjä, kun hankinnoissa uusiutuva käyttövoima pisteytetään korkealle. Iso tavoite, joka jo nyt viimeisen kilpailutuksen myötä oli vahvana mukana. Tuleehan Lahden reiteille kesällä 2021 17 sähkö- ja 12 biokaasubissia. Jatkossa uusiutuva käyttövoima on merkittävä tekijä hankintoja tehdessämme. Osa liikennöintisopimuksista päättyy optiot huomioiden kesällä 2022.Pisimmälle menevä sopimuskausi päättyy 2026 ja siinä on mukana 3 optiovuotta. Runkolinjojen käyttöönotto liittyy tehtyihin ja tuleviin sopimuksiin. Kiirehtiminen on mahdollista vain rikkomalla voimassa olevia sopimuksia.

 Tässä vielä muutama ajatus Lahteen suunnitelluista runkolinjoista. Kuten tiedämme, runkolinjat ovat alueellisia yhteyksiä, joiden tarkoitus on tarjota luotettavia, nopeita ja tiheitä matkoja liikenteen tärkeimpiin solmukohtiin. Lahdessa näitä ovat keskustassa tori, matkakeskus ja mahdollisesti Trio. On selvää, että runkolinjat ja liityntälinjat eivät pysty kaikkien toiveita täyttämään. Tarkoitus kuitenkin on, että joukkoliikenteen käyttö on mahdollisimman helppoa, odotusajat linjanvaihdoissa ovat lyhyet ja matka-ajat lyhenevät. Matkakeskukseen pääsisi vastaisuudessa etelään/etelästä kulkevilla linja-autoille, joten tässä on harjoittelun paikka itä-länsisuunnasta matkustaville. Myös muutama itä-länsisuuntien runkolinjan bussi ajaisi suoraan matkakeskukseen kiertämättä lainkaan torille.

 Joukkoliikenteen kehittäminen jatkossa riippuu ainakin osittain siitä, miten selviämme koronakriisistä, joka on vaikeuttanut matkustamista rajusti. Matkustajavirrat ovat romahtaneet ja tulovirrat ehtyneet. Nyt on katsottava aikaan koronan jälkeen. On tärkeää, että ihmiset palaavat joukkoliikenteen käyttäjiksi ja että meillä jatkossakin ilmastoystävällinen ja arjen toimivuutta tukeva joukkoliikenne. On syytä miettiä, miten joukkoliikenne saadaan jälleen arkemme osaksi eikä keinoja, jotka vähentävät sen käyttöä. On hurskastelua puhua joukkoliikenteen kehittämisestä samaan aikaan, kun esitetään heikennyksiä en toimintaan. Vastustankin kokoomuksen tekemää esitystä heikentää 400.000 eurolla Lahden joukkoliikenneteen toimintaa.