Yhteystiedot

Ulla Vaara
Lahdenkatu 18 A 9
15140 Lahti
044-2985607
ulla.vaara (at) lh.lahti.fi

Ullan ajatuksia

  • 25.2.2020 22:01Lahti Energia tulouttaa kaupungille yli 20 milj. euroa vuodessaLue lisää »
  • 13.2.2020 20:47Keskustan liikennesuunnitelma on suuruudenhullu ja tarpeetonLue lisää »

Lahden kaupungin malli

Tiistai 31.1.2017 klo 14:31


Lahdessa tehtiin iso kaupunkiorganisaatiota koskeva uudistus 1990-luvulla. Silloin laaja työryhmä esitti kolmen toimialan mallia, mitkä olivat sosiaali- ja terveystoimiala, tekninen ja ympäristötoimiala, sivistystoimiala sekä lisäksi konsernihallinto. Työryhmä koostui luottamushenkilöistä, virkamiehistä ja ammattijärjestön edustajasta. Aikaa työhön oli riittävästi ja kun tehtävä oli suoritettu, se vietiin kaupunginvaltuustolle keskusteltavaksi ja päätettäväksi. Kolmen toimialan malli on ollut Lahdessa vajaat 20 vuotta, joten voi todeta, että se on onnistunut.

Nykyinen kaupunginvaltuusto on edellyttänyt johtavilta virka- ja luottamushenkilöiltä esitystä uudeksi organisaatiomalliksi. Avainsanat ovat virtaviivaistaminen ja taloudelliset hyödyt. En tiedä, millainen ryhmä uutta mallia suunnittelee, mutta sen verran korviini on kantautunut, että toimialoja ja keskusorganisaatiota pohtivat virkamiehet omana ryhmänä ja luottamushenkilöorganisaatiota puolueiden neuvottelijat. Ammattijärjestöjen edustaja/edustajat toivottavasti ovat mukana ainakin virkamiesryhmässä, jonka työ koskee kaupungin jokaista työntekijää.

Pidän onnettomana, ettei ole muodostettu vastaavanlaista riittävän monipuolista työryhmää tekemään selvitystä, kuten oli edellistä muutosta tehtäessä. Jos suunnittelukokouksia käydään eri ryhmissä, jää toiselta ryhmältä helposti pimentoon toisen ryhmän suunnitelmat. 

Ensinnä on suunniteltava millainen kaupungin organisaatio jatkossa on, onko vielä toimialoja johtajineen vai puhtaasti konsernijohdon alaisia hallinnonaloja. Lahden lakisääteiset ja vapaaehtoisuuteen perustuvat tehtävät jatkuvat ennallaan lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystoimea, jossa siinäkin hyvinvointikuntayhtymältä ostettavien palvelujen saatavuus tulee taata riittävällä valvonnalla. Onhan kyse lähes 400 miljoonaa euroa maksavista palveluista Lahden osalta.

Mitä synergiaetuja saadaan erilaisista malleista? Löytyykö säästöjä ja ennen kaikkea, mitä hyvää uudella organisaatiomallilla olisi annettavanaan kaupunkimme asukkaille ja yrityksille? Kun nämä pohdinnat on käyty ja mallista yksimielisyys, on sen jälkeen on päätettävä, mitkä lautakunnat ja muut luottamuselimet tarvitaan, jotta demokratia toimii laajasti huomioiden kuntalain tavoitteet.

Toivon, että Lahdessa onnistutaan tekemään niin toimivat virkamies/työntekijä- ja  luottamushenkilöorganisaatiot, ettei niitä tarvitse muutamaan kymmeneen vuoteen uusia. Kun asiat tehdään kunnolla, riittävän laajalla asiantuntijajoukolla ja kaupunginvaltuusto perehdytetään hyvin uudistukseen ennen päätöksen tekoa, toiveeni saattaa toteutua.