Satojen prosenttien tonttivuokrakorotukset ovat ryöstöä

Tiistai 18.9.2018 klo 16.50


Ruotsalaisen papin Olaus Petrin tuomarin­ohjeet 1500-luvulta kuuluvat tuomareille annettavien ohjeiden perinteeseen ja ne ovat suurelta osin yhtäpitäviä nykyisenkin lainsäädännön kanssa. Olaus Petrin myötätunto on vahvasti tavallisen ihmisen puolella. Poimin tähän yhden ohjeen, jota toivon käytettävän kuntien virkamiesvalmistelussa ja poliittisessa päätöksenteossa: ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan”.

Monasti meistä kansalaisista tuntuu, että Olaus Petrin ohjeet ovat unohtuneet. Otan esimerkin Lahden kaupungin omistamien vanhojen rakennettujen tonttien vuokrankorotuksista. Etelä-Suomen Sanomissa 14.9.2018 kerrottiin, että erään asunto-osakeyhtiön tonttivuokra nousi yli 800 prosentilla. Eikö kuulosta täysin kohtuuttomalta korotukselta, johon ei tavallisen ihmisen ymmärrys yltä?

Kyseisessä talossa on ollut 50 vuoden vuokrasopimus, joka on päättynyt ja nyt kaupunki korottaa vuokraa käsittämättömän paljon vedoten siihen, että uusien ja vanhojen asuntojen vuokralaisia on kohdeltava yhdenmukaisesti. Tähän totean, että uusien asuntojen ostajat ovat olleet täysin tietoisia tontin vuokrasta tuleville vuosille, kun taas 50 vuotta sitten vuokratontille rakennetun talon asukas tietää nykyisen tonttivuokran, mutta vuokrasopimuksen päättyessä saattaa joutua maksamaan kohtuuttoman suuren korotuksen, mitä ei ole voinut etukäteen tietää.

Näissä Lahteen yli 50 vuotta sitten rakennettujen talojen asukkaista suuri joukko on ikäihmisiä, joille isot korotukset saattavat tarkoittaa ”sosiaaliluukulle” menoa eli anomaan Kelan asumistukea ja jossain tapauksessa jopa toimeentulotukea. Tähän tietenkin teknisen viraston virkamies tai lautakunta, joka tekee vuokrankorotuspäätöksiä, voi todeta, että kaupungin kassa tarvitsee rahaa ja vuokria korottamalla sitä saadaan ja ettei kaupunki ole sosiaalitoimisto. Minulle kerran vuosia sitten näin huomautettiin, kun keskusteltiin omakotitonttien vuokrankorotuksista. Tähän totean, että kyllä Lahti osallistuu sosiaalitukien maksatukseen. Vasen käsi ei aina tiedä mitä oikea tekee.

Nyt ei kuitenkaan ole kyse siitä, joutuuko joku turvautumaan sosiaalipalveluihin, näinhän tapahtuu päivittäin milloin mistäkin syystä, vaan siitä, että nämä tontinvuokrien korotukset ovat ryöstöä. Kaupunki taitaa ottaa mallia riistokapitalismista, jossa tontteja omistavat sijoittajat ovat nostaneet tonttivuokria täysin hallitsemattomasti. Pidän tällaista toimintaa ihmisten riistona, mutta en olisi uskonut, että Lahden kaupunki toimii näin.

Kaiken kaikkiaan asuminen Lahdessa ei ole enää niin houkuttelevaa kuin menneinä vuosina. Aiemmat hinnankorotukset kiinteistöveron osalta on nostanut asumisen kustannuksia Lahdessa. Kun vielä korotetaan kaupungin omistamien tonttien vuokria kohtuuttomasti, niin pieni kilpailuetu asuntojen hinnoissa, mikä Lahdella on ollut, menetetään tätä menoa nopeasti.