Rakenteellinen korruptio vältetään hyvillä eettisillä periaatteilla

Keskiviikko 12.9.2018 klo 16:06


 

Eettiset periaatteet kuntien päätöksenteossa korostuvat enenevässä määrin. Monissa kunnissa on jo Eettiset periaatteet -ohjelma, jota noudatetaan, kun kunnan palvelutuotannosta päätetään. Kilpailutettaessa ja tarjouksia pyydettäessä yhteiskuntavastuu ja vankat eettiset periaatteet ovat tärkeitä kriteereitä hinnan ja laadun ohella.

Nyt Lahden kaupunginvaltuusto on päättänyt tehdä kaupungin toimintoja ja päätöksentekoa varten Eettiset periaatteet -ohjelman. Tämä on hieno asia kaupunkilaisten, virkamiesten ja poliittisten päättäjien kannalta. Kun periaatteet saadaan valmiiksi, ne hyväksytään tietenkin koko Lahti-konsernin tasolla.

Sekä hyvin että huonosti hoidetut asiat päätyvät helposti julkisuuteen tavalla tai toisella. Kuntalaisia kiinnostavat enenevästi perustelut päätösten takana. Lakipykälien noudattaminen ei välttämättä riitä. Kiire vaikuttaa olevan nykyisin osa päätöksentekoa. Kun mennään lujaa eteenpäin, asioiden laajempi tarkastelu saati moraalinen pohdiskelu voi jäädä vähäiseksi. Poliitikkojen ja virkamiesten pitää kuunnella tarkasti ihmisiä, jotka uskaltavat olla eri mieltä, kyseenalaistavat suunnitelmia tai esittävät vaihtoehtoja.

 Hyväveli-verkostot ja eriarvoisuus on saatava pois päätöksenteosta. Kunnallinen itsehallinto velvoittaa kuntapäättäjiä ansaitsemaan kuntalaisten luottamuksen ja oikeutuksen päätöksilleen. Hyvässä kunnassa on eettisyyteen kannustava kulttuuri, jossa vaikeitakaan asioita ei pelätä ottaa esille. On tärkeää, kaupungin arvot ovat moraalisesti vahvoja. Niiden avulla selvitetään toimintamme hyväksyttävyys ja miten parhaita ratkaisuja löydämme. Kunnan virkamiehiä ja luottamushenkilöitä pitää ohjata hyvän hallinnon periaatteet.  

 Kaupungin toiminnan eettisyyttä määriteltäessä on huomioitava palvelutuotannon eettisyys, viranhaltijatoiminnan eettisyys ja poliittisen järjestelmän eettisyys. Kuntajohtaminen on kokonaisuus, joka muodostuu johtamisen eri näkökulmista ja tasoista. Eettinen ulottuvuus on osa tätä kokonaisuutta.