Vesku entisellään, Saimaankatu viihtyisämmäksi

Perjantai 4.6.2021 klo 20.01


Olen tyytyväinen, kun Lahdessa on kuntavaalien alla iso joukko ehdokkaita, jotka kertovat olevansa samaa mieltä kuin 19 nykyistä kaupunginvaltuutettua Lahden keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelmassa (LIISU 2030) olevasta keskustan kehäkatu -linjauksista. Olen vastustanut Vesijärvenkadun kaventamista jo pari vuotta ennen Liisu-suunnitelman julkistamista. Silloin esillä oli vain Vesijärvenkadun kaventaminen ja pyöräteiden rakentaminen. Onneksi se jäi suunnittelun asteelle, kun tekninen ja ympäristölautakunta sen hylkäsi.

 Olen ollut aina sitä mieltä, että Vesijärvenkatu on keskustan paras ajoväylä pohjois-eteläsuuntiin, kunhan vain lisätään sen turvallisuutta erilaisin teknisin keinoin, kuten poistamalla kadun varrella olevat valo-ohjaamattomat suojatiet. Vesijärvenkadun henkilöautoliikennettä ei pidä siirtää Saimaankadun ja Vuoksenkadun varrelle, kuten Liisussa esitetään.

 Saimaankatu-Vuoksenkatu-suunnitelmassa on kaksi isoa ongelmaa. Ensinnäkin se on kallis esitettyihin hyötyihin nähden. Toisekseen Saimaankatu-Vuoksenkatu-toteutuksella siirrettäisiin liikenteen ongelmat Lotilan peruskoululaisten, Paavolan kampuksen opiskelijoiden, kahden päiväkodin lasten ja vanhempien, teatterissa ja kirjastossa kävijöiden sekä ennen kaikkea alueen nykyisten ja tulevien asukkaiden murheeksi. Saimaankadun varteen rakennetaan koko ajan lisää sekä asuin- että liiketaloja. Iskun korttelin kaavoitus on jo alkanut. Sairaalanmäellä on leikkikenttä, mikä on sen kohtalo? Saimaankatua ja Vuoksenkatua on syytä kehittää niin, että katuja on turvallista asukkaiden, koululaisten, opiskelijoiden ja muiden alueella liikkujien käyttää. Pyörätiet etelä-pohjoissuunnassa on mahdollista toteuttaa Saimaankadulle.

 Uudessa Lahdessa oli kuntavaaliehdokas Jami Lyyran esitys, että Paavolan alueesta tehtäisiin puistomaisempi, kuten se oli vielä 60-luvulla. Hyvä esitys. Seuraava vaihe Liisu-suunnitelmassa on asemakaavoitus, josta päättää aikanaan uusi kaupunginvaltuusto. Jos valtuuston enemmistö haluaa pitää Vesijärvenkadun autoliikenteelle 4-kaistaisena, voivat Saimaankatu-Vuoksenkadulla asuvat ja siellä liikkuvat huokaista helpotuksesta. Näin Saimaankatua voisi kehittää viihtyisäksi väyläksi, jonka molemmin puolin olisi kevyenliikenteen kaistat. Tällaisella suunnitelmalla jäisivät kustannuksetkin murto-osaan Liisun nykyisiin katusuunnitelmiin verrattuna.