DEMAREIDEN VALTUUSTOALOITE KARINIEMEN PUISTON KEHITTÄMSEKSI

Keskiviikko 23.3.2022 klo 18.19


Viime syksynä Etelä-Suomen Sanomissa kirjoitettiin Lanu-puistosta otsikolla ”Sammalen verhoama aarre”. Jutussa nostettiin esille, että aarre on syytä vahvasti tuoda julkisuuteen, onhan se ainutlaatuinen puisto kaupungin sydämessä, jossa yhdistyvät Taiteilijaprofessori Olavi Lanun upeat veistokset ja poikkeuksellinen Kariniemen arboretum puulajipuisto. Alue on kokonaisvaltainen luonto- ja taide-elämys.  Kariniemi on myös osa Lahden kaupungin ympäristöstatusta ja Salpausselkä Geoparkia. Lahtelaiset kulttuurin ja ympäristön vaalijat ovat olleet huolestuneita siitä, antaako kaupunki riittävästi arvoa tälle ainutlaatuiselle taide- ja ympäristöpuistolle.

Lukuun ottamatta suunnitteilla olevaa kuntoporrashanketta ja pientä rahoitusta Lanu-puistoon muutamille penkeille ja siivoamiselle, en ole nähnyt kaupungin taholta ehdotuksia Kariniemen kokonaisvaltaiselle kehittämiseksi. Puisto on lähes 20 hehtaarin kokoinen lehtometsä ja kulttuurisesti mielenkiintoinen kohde, jonne 12 Olavi Lanun veistosta on sijoitettu. Puisto on tavoitettavissa päiväretkenä sataman palveluiden ohella. Kaunis, rauhallisen ja viihtyisä puisto taideteoksineen houkuttaa varmasti paikalle sekä lahtelaisia että turisteja. Lanu-puisto täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Nyt on aika saattaa koko Kariniemen lehtoalue arvoiseensa kuntoon.

Pikku-Vesijärven puisto on Kariniemen kupeessa. Se on helppo liittää mukaan Kariniemen puiston kehittämiseen.

Aloiteessa esitämme, että koko Kariniemen lehtoaluetta kehitetään seuraavin toimenpitein:

Kaikki patsaiden, kasviston ja puiston sisääntuloväylien opasteet kunnostetaan ja ne ovat helposti havaittavissa ja mielenkiintoa herättäviä.

Kariniemeen johtavan tien varrella oleva huoltorakennus kunnostetaan.

Kariniemeen johtavan tien puomi pidetään auki päiväaikaan, että liikuntaesteelliset ihmiset pääsevät nauttimaan Kariniemen ainutlaatuisesta luonnosta ja Olavi Lanun veistoksista.

 Polut saatetaan sellaiseen kuntoon, että apuvälineiden avulla liikkuvat pääsevät helposti siirtymään veistokselta toiselle ja liikkumaan koko Kariniemen puiston alueella.

Pikku-Vesijärven puiston kunnostamisen toteutetaan niin, että siitä tulee osa Kariniemen puistoalueen kokonaisuutta.

Markkinointia lisätään mediassa, somessa ja muissa tiedotusvälineissä Visit Lahden, kaupungin tiedotusosaston ja Lahden kaupunginmuseon toimesta.