Yhteystiedot

Ulla Vaara
Lahdenkatu 18 A 9
15140 Lahti
044-2985607
ulla.vaara (at) lh.lahti.fi

Ullan ajatuksia

  • 9.6.2020 16:18Liikenneympyrässä en ala pyöriäLue lisää »
  • 25.2.2020 22:01Lahti Energia tulouttaa kaupungille yli 20 milj. euroa vuodessaLue lisää »

Veronkorotusta ei kavahdeta

Perjantai 24.7.2009 klo 14:57


Edellisessä kirjoituksessani heinäkuun alussa käsittelin sitä, mistä kunnallisista palveluista ihmiset eivät missään tapauksessa halua tinkiä ja mistä taas voisi tinkiä, kun säästöjä pitää aikaansaada. Pohjana olivat Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämän mielipidetutkimuksen (TNS-Gallup) tulokset. Nyt tutkimustulokset kokonaisuudessaan on julkaistu.

Hyvin ajankohtainen kysymys tutkimuksessa oli se, mitä mieltä ihmiset ovat siitä, pitääkö kunnallisverotusta kiristää, jos kunnallisten palvelujen laadun ja määrän ylläpitäminen sitä edellyttää. Peräti 78 % vastaajista oli sitä mieltä, että ”kunnan tarjoamiin palveluihin ja niiden tasoon verrattuna kunnallisverotus ei ole mitenkään kohtuuttoman korkeata”.

Vaikka verotuksen koventaminen ei ole mukava asia, on tämä tutkimustulos yhtenä selkänojana, jos korotuksiin kunnissa joudutaan menemään.

Lisää kantavuutta tutkimustulos saa, kun se suhteutetaan aiempiin vastaaviin kyselytutkimuksiin. Nyt verojen korottaminen hyväksytään laajemmin kuin aikaisemmin.

Samaa asiaa tutkimuksessa kysyttiin myös kunnallisvaltuutetuilta. Heidän näkemyksensä osoittautuvat samanlaisiksi kuin kuntalaisten. Valtuutetuista 79 % hyväksyy veronkorotukset.

Kysymyksillä testattiin myös kansalaisten halua ”ilmaisten” kunnallisten palveluiden käyttämiseen. Tulos oli yllättävänkin selvä: vastaajista 74 % yhtyy näkemykseen, jonka mukaan ”kansalaisilla tulee olla oikeus ilmaisiin tai lähes ilmaisiin kunnallisiin peruspalveluihin riippumatta siitä, mitä palveluiden tuottaminen tulee maksamaan”. Valtuutetuista tätä mieltä oli 45 %.

Tutkimukseen haastateltiin henkilökohtaisesti 1135 yli 15-vuotiasta maalis-huhtikuussa. Valtuutetuista vastasi kirjalliseen kyselyyn 809 (vastausprosentti 51).

Näitä asioita me tulemme Lahdessakin käsittelemään lähikuukausina. Jo nyt tiedetään, että hyvin monissa kunnissa verotus kiristyy. Näin on pakko menetellä, koska maan hallitus ei kuntatalouden heikkenemisestä piittaa. Hallitus vain toistaa, että nyt ei valtionverotusta nosteta eikä leikkauksia tehdä. Eipä niin, mutta koska valtion taholta ei kuntataloutta helpoteta, joutuvat kunnat tekemään likaisen työn, tekemään veronkorotuksia ja leikkauslistoja.

Työttömiä ministeriöiden toimesta kyllä osataan tehdä, samoin valtionyhtiöiden toimesta (Stora Enso). Valtion tuottavuusohjelman tarkoituksena on vähentää vielä 15 000 valtion työpaikkaa, joista esimerkkinä vaikkapa poliisin virkojen vähentäminen.

------------------------------------------------------------------------