Yhteystiedot

Ulla Vaara
Lahdenkatu 18 A 9
15140 Lahti
044-2985607
ulla.vaara (at) lh.lahti.fi

Ullan ajatuksia

Kaikki on mahdollista - 110 vuotta sosialidemokratiaa

Keskiviikko 5.8.2009 klo 15:46


Lahden kaupungintalon alapuolella Mariankadulla olevassa pienessä puistossa on Eetu Salinin muistomerkki. Se pystytettiin Lahden sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön aloitteesta 1967. Salin oli tuttu Lahden seudulla. Asikkalassa syntynyt Eetu Salin (1866 – 1919) oli toimittaja, kansanedustaja ja agitaattori, jonka Väinö Linnakin otti mukaan Pohjantähti-trilogiaansa, puhumaan Pentinkulmalle. Tärkeä rooli Salinilla oli myös Suomen työväenpuolueen perustavassa kokouksessa 110 vuotta sitten, hän toimi kokouksen puheenjohtajana. Vuonna 1903 puolueen nimi muutettiin Suomen sosialidemokraattiseksi puolueeksi.

Joka vappu Lahden demarit tekevät tervehdyskäynnin Eetu Salinin muistomerkille.

Lauantaina 8.8. SDP juhlii Turussa 110-vuotista toimintaansa. Juhlaan on aihetta, niin menestyksellinen on puolueen historia. Turussa vuonna 1899 laadittu julistus tavoitteineen oli varsin radikaali niihin oloihin. Suomen kansallista itsenäisyyttä vaadittiin, ja ohjelmallisiin tavoitteisiin sisältyi erityisesti sellaisia asioita, joilla pyrittiin edistämään köyhimpien ihmisten etuja ja oikeuksia. Tuolloin valettiin samalla perustukset sille hyvinvointivaltiolle, jonka rakentamisessa myöhemmin olivat sosialidemokraatit avainasemassa.

Suomen työväenpuolueen ensimmäinen ohjelma piti sisällään mm. seuraavat vaatimukset:

- Yleinen, yhtäläinen ja välitön vaali- ja äänioikeus kaikille 21 vuotta täyttäneille sukupuoleen katsomatta.
- Täydellinen kokoontumis-, yhdistymis-, lausunto- ja painovapaus.
- Työaika 8-tuntiseksi.
- Yleinen koulupakko ja maksuton opetus kaikissa oppilaitoksissa.
- Naisen ja miehen täydellinen yhdenvertaisuus.
- Työväensuojelulainsäädäntöä kehitettävä.
- Asteittain nouseva tulo- ja perintövero.
- Maksuttomat oikeudenkäynti ja lääkärin apu.

Vaatimukset tuntuivat vuonna 1899 utopistisilta. Ne kuitenkin toteutuivat. Tämä todistaa, että kaikki on mahdollista, kun vain toimeen tartutaan ja joukkovoimaa käytetään. Nykyisin joukkovoimalla tarkoitetaan ennen kaikkea sitä, että äänestettäisiin aktiivisemmin tämän hetken tavoitteita ajavan puolueemme ehdokkaita kaikissa vaaleissa.

SDP:n ensimmäinen varsinainen periaateohjelma hyväksyttiin Forssan puoluekokouksessa 1903. Kun sitä ohjelmaa nyt lukee, niin vieläkin on tehtävää. ”Forssan ohjelman” yksi vaatimus oli, että kaikki välilliset verot olisi poistettava ja korvattava asteittain nousevalla tuloverolla. Ainakaan kaikkia välillisiä veroja ei nykytilanteessa enää voi kuvitella poistettaviksi, mutta vaatimus progressiivisesta verotuksesta on edelleen ajankohtainen. Mielestäni kunnallisverokin pitäisi muuttaa progressiiviseksi, jolloin se kohtelisi oikeudenmukaisemmin rikkaita ja köyhempiä.

Forssan ohjelmassa vaadittiin terveydenhoitoa valtion ja kuntien asiaksi, ja niin, että lääkärinapu, lääkkeet ja synnytysapu olisivat maksuttomia, samoin kuin hautaus. Tässä asiakokonaisuudessa on paljon tehtävää taas nyt, kun tilanne on muuttunut ja kunnallista terveydenhoitoa ollaan rapauttamassa siirtämällä terveydenhoitoa yksityissektorin vastattavaksi.

Forssan ohjelmassa esitettiin, että uskonto olisi julistettava yksityisasiaksi. Tämän mukaisesti kirkko olisi erotettava valtiosta, ja kirkolliset sekä uskonnolliset yhdyskunnat olisi katsottava sellaisiksi, jotka itse järjestävät sisäiset asiansa. Lisäksi vaadittiin uskonnonopetuksen poistamista kouluista. Vaatimukset ovat ajankohtaisia ja kannatettavia  edelleen.

Vuonna 1903 katsottiin, että kuntien on otettava haltuunsa sellaiset yleiselle hyvinvoinnille tärkeät liikealat, joita ne menestyksellä voivat hoitaa. Tätä kohtaa voidaan edelleen tarkastella näinä aikoina, kun yksityistäminen ja ulkoistaminen ovat tulleet näkyvästi ja laaja-alaisesti kunnalliseen toimintaan.

Turussa 1899 ja Forssassa 1903 oltiin liikkeellä idealistisesti. Idealismia meillä sosialidemokraateilla on oltava edelleen. Historia todistaa, että paljon saadaan aikaan, kun halutaan.

Vapaus – veljeys – tasa-arvo – oikeudenmukaisuus. SDP on myös kansainvälinen puolue: se tuomitsee kaikki ihmisten syntyperään, sukupuoleen ja varallisuuteen liittyvät vääryydet sekä julistaa, että taistelun riistämistä vastaan tulee olla kansainvälistä. Uusia haasteita  maailmanlaajuisesti ovat ympäristön saastumisen ehkäiseminen, ilmastomuutoksen torjuminen ja puhtaan juomaveden saanti.
------------------------------------------------------------------------