Yhteystiedot

Ulla Vaara
Lahdenkatu 18 A 9
15140 Lahti
044-2985607
ulla.vaara (at) lh.lahti.fi

Ullan ajatuksia

Lahti, suuri suomalainen kaupunki

Maanantai 10.2.2020 klo 13:33

Suomessa on 310 kuntaa, joista 107 kaupunkia. Lahti kuuluu 10 suurimman joukkoon sijaluvulla 8 vuoden 2019 lopussa. Jostain syystä muutamat lahtelaiset virkamiehet käyttävät Lahdesta nimitystä keskisuuri kaupunki. Esimerkkinä käytän juttua, jossa puhutaan markkinaehtoisesta pysäköintipolitiikasta, missä vertailuna ovat Helsingin vaihtoehtoiset pysäköintimallit suhteessa Lahden pysäköintipolitiikkaan ja todetaan, että keskisuureen kaupunkiin eivät Helsingin mallit sovi.

Jokainen varmasti ymmärtää, ettei pidä mallia ensimmäisenä ottaa metropoli Helsingistä, vaan saman kokoluokan kaupungeista, jotka eivät ole keskisuuria, vaan suomailaisen mittapuun mukaan Suomen suurimpiin kuuluvia kaupunkeja. Tutkitaan, vertaillaan ja sitten toteutetaan Lahdessa parhaat käytännöt 10 suurimman kaupungin pysäköintistrategioista.

Nyt kun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusmenettely laajenee Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkiseuduille, nousee hyvä pysäköintipolitiikka liikenteen ohessa keskeiseksi ilmastonsuojelulliseksi asiaksi näissä kaupungeissa ja etenkin meillä Euroopan ympäristöpääkaupungissa.

Tämän jutun aiheena ei ollut sinänsä pohtia MAL-sopimusmenettelyä eikä markkinaehtoista pysäköintistrategiaa, vaan tarkoitukseni on nostaa ”kissanhäntää” ja todeta ylpeänä, ettei Lahti ole keskisuuri kaupunki, vaan suuri kuuluessaan 10 isoimman suomalaisen kaupungin joukkoon.

 

KOKO Lahti ei ole markkinahäirikkö

Sunnuntai 2.2.2020 klo 12:12

Tammikuun viimeisenä päivänä toimittaja Erno Laisi väitti Etelä-Suomen Sanomissa KOKO Lahti Oy:tä markkinahäiriköksi. Käsittämätön väite, kun vähänkin tuntee Lahden lähihistoriaa. Eipä olisi Messuja, ellei olisi kaupungin rahapussia avattu ja päätetty pitää messutoiminta Lahdessa. Konkurssi olisi ollut Lahden yrittäjien omistamalla Lahden Messut Oy:llä ilman veronmaksajien karttuisaa kättä. Sibeliustaloa ei olisi mikään yksityinen taho rakentanut, vaikka tukea tulikin muutamalta yritykseltä. Lahden kaupunginorkesteria ei yksityissektori ylläpidä ja muut tapahtumat järjestetäänkin markkinaehtoisesti. Mikä taho vain voi vuokrata Sibeliustalon tiloja omaan käyttöönsä, eikä tarvitse seiniä rakentaa. KOKO Lahti ei ole siis markkinahäirikkö vaan Lahden seudun elinvoiman kartuttaja.

Kyllä toimittaja Laisi tietää vallan hyvin, miksi Lahti Event Oy halutaan tapahtumajärjestäjäksi Kymi Ring -tapahtumiin. Sillä vahvistetaan Lahden elinvoimaa ja ympäristökaupunkistatusta. Vain tapahtumissa mukana olevana voidaan vaatia ympäristön kannalta merkittäviä panostuksia sekä liikkumiseen että paikanpäällä järjestettyihin kilpailuihin ja muihin tapahtumiin.

Asioilla on yleensä vähintään kaksi puolta. Enemmistö Lahden valtuutetuista suhtautui Kymi Ringin pääomitukseen myönteisesti. Kouvolassa halutaan osaoptimoida Iitin ratahanke todeten, että voivat siitä hyötyä vaikkeivät siihen euroakaan panekaan - kärsiköön Iitti, kun lähti rataa tekemään.

Eikö olisi mukavaa, kun sekä Kouvolan seudun että Lahden seudun elinvoima vahvistuisi Kymi Ringin myötä? Olen ollut Italiassa muutaman kerran katsomassa MotoGP-kisoja ja voin todeta, että kyllä seudun asukkaat ja yritykset varmasta nettoavat hyvin näistä tapahtumista, joissa käy satoja tuhansia ihmisiä. Juna kulkee bussiliikenteen lisäksi alueen läheisyyteen. Mugelosta voi todeta, että korkeintaan 10 % tulee paikalle omalla autolla. Samalla tavalla voidaan kehittää ympäristö- ja ilmastoystävällisiä kulkumuotoja Kymi Ringin tapahtumiin ja toteuttaa ympäristökaupunki-ideaa moottoriurheilussakin. Tästä tykkäisivät pikkutakkiherrat ja jakkupukurouvatkin.

Kaupunginvaltuutetuilta pimitettiin tietoa Lahti Energiasta

Torstai 23.1.2020 klo 10:18

Olen ollut kaupunginvaltuutettu useamman vuosikymmenen, mutta ensimmäistä kertaa Valtuuston tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 22.1. syntyi käsitys, että valtuutetuilta pimitettiin tietoa asiasta, josta sen ei muutamien johtavien poliitikkojen ja virkamiesten mielestä tarvitse tietääkään. Nimittäin Lahti Energia Oy:sta. Tärkeää oli vain kertoa, että LE:n hinta on päätä huumaava eli yli miljardi euroa, ja nyt olisi muka osa LE:stä myytävä ja siitä saatavat varat siirrettävä kaupungin pohjattomaan kassaan.

Erikoisen tästä tiedotustilaisuudesta teki se, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä oli ensin kutsuttu paikalle viisi virkamiestä ja hallituksen puheenjohtaja kertomaan valtuutetuille, kuinka tärkeää on muodostaa perusterveyhdenhuollon palveluita tuottamaan yhteisyritys Oy, jossa enemmistöomistajuus olisi yksityisen yrityksen hallussa ja perusteluna se, ettei hankintalakia tarvitsisi noudattaa digipalvelujen osalta, jotka virkamiesten kertoman mukaan ovat julkisia paremmat. Kymmenillä esittelysivuilla tuettiin tätä vakuuttelua.

Tämän jälkeen oli vuorossa Lahti Energia. Mutta kas kummaa, ei yhtään yhtiön asiantuntijaa ollut kutsuttu esittelemään yhtiön toimintaa.  Ei toimitusjohtajaa, ei johtoryhmän jäsentä, eikä hallituksen varapuheenjohtajaa (puheenjohtaja matkoilla).  Lahti Energialta oli kyllä lähetetty tiedotustilaisuuteen 24-sivuinen esittelysarja, jota kaupunginjohtaja Pekka Timonen ei kuitenkaan esitellyt valtuutetuille.  Esittelysarjasta poimittiin vain muutamia tietoja, joiden ilmeisesti haluttiin tukevan myyntisuunnitelmia.

Näytti siltä, että johtavien virkamiesten ja poliitikkojen oli tarkoitus saada valtuutetut vakuuttumaan HYKY:n virkamiesten esittelystä, että on välttämätöntä perustaa yhteisyritys Oy. Eikä valtuutetuille annettu mahdollisuutta kuulla Lahti Energian asiantuntijoita, jotta päätyisimme kaupunginjohtajan perusteluilla myymään osan LE:stä.

Eivät valtuutetut ihan nenästä vedettävää porukkaa ole. Toivon, että valtuustoryhmät kutsuvat Lahti Energian asiantuntijoita kuultavikseen, eivätkä luota vain muutaman virkamiehen esityksiin. ”Lahden kruununjalokiven” Lahti Energia Oy:n on syytä jatkossakin olla kokonaan lahtelaisten omaisuutta.

HYKYn yksityistäminen on alkanut

Keskiviikko 15.1.2020 klo 12:00

En olisi uskonut, että näin nopeasti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhteistoimintalaki (yt)-neuvottelujen jälkeen, salaa henkilökunnalta ja luottamusmiehiltä sekä suurimmalta osalta poliitikkoja, kehdataan esittää härski julkisen vallan siirto yksityiselle firmalle. Kyseessähän olisi osakeyhtiön perustaminen, jolla enemmistövalta annettaisiin yksityiselle yritykselle. Jokainen, joka tuntee osakeyhtiölain, tietää, että vähemmistön asema yhtiössä tulisi olemaan heikko.

Otan tässä samalla esille erään julkisten palvelujen yhtiöittämiseen liittyvän ongelman, nimittäin korruption ja hyvä veli -systeemin. Muun muassa korruption ehkäisemisen keinoja tutkinut Harmaa talous- ja hankinnat -työryhmä kritisoi kovin sanoin julkisten toimintojen yhtiöittämisen aiheuttamia puutteita esimerkiksi rahankäytön läpinäkyvyydelle. Yhtiöiden toimintaan pääsee käsiksi vain tarkkaan rajattu joukko, joten valvonta lepää pienen piirin hartioilla. Voisin tässä kirjoittaa vielä suurten yksityisten terveysalan yhtiöiden omistussuhteista (monikansallisuudesta, veroparatiiseista jne.), mutta jätän toiseen kertaan.

Yhdessä tilaisuudessa totesin, että kun tietynlaista aatesuuntaa kannattavia valitaan virkamiehiksi Hykyyn, alkaa yksityistäminen kiihtyä. Nyt tämä on toteutumassa. Kuten huomataan, uuteen yhtiöön siirtyisivät nimenomaan terveydenhoitopalvelut, joista yksityinen taho "tahkoaa" parhaiten taloudellista hyötyä. Onneksi sekä ministeri Krista Kiuru että sosiaali- ja terveysministeriön virkamiestaho suhtautuvat hankkeeseen nihkeästi. Toivottavasti myös luottamushenkilöt ymmärtävät, ettei ole syytä lähteä näin hurjalle yksityistämislinjalle. Terveysalan yhtiöiden voitontavoittelu ja taustalla olevat monikansalliset sijoitusyhtiöt eivät kuuluu hyvään julkiseen palvelutuotantoon, joka rahoitetaan veroeuroin.

Hykyn toimitusjohtaja Marina Erhola sanoo, että asiasta on keskusteltu omistajakuntien johtajien kanssa ja että heiltä on saatu hyvää palautetta. Mikä on Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timosen rooli tässä hankkeessa? Onko omistajakuntien virkamiesjohtajat muistaneet kertoa omistajakuntien poliitikoille hankkeesta? Vähintä, mitä nyt Hykyn hallitus voi nyt tehdä, on jättää asia pöydälle ja odottaa kuntien poliitikkojen (hallitusten) näkemystä asiasta. Lisäksi toivon, että yhtymäkokousedustajille annetaan aikanaan sellaiset ohjeet, ettei osakeyhtiöhankkeeseen lähdetä.

Kisapuiston katsomorakennuksen kohtalo

Maanantai 2.12.2019 klo 21:10

Kisapuiston katsomorakennuksen kanssa sähläillään. Tehtävä on pari vuotta sitten annettu kaupungin omistamalle Spatium Oy:lle tietyin ehdoin. Nyt vaikuttaa siltä, että valtuuston aikanaan antamia ohjeita ei haluta noudattaa. Jossain vaiheessa Kisapuiston katsomorakennushankkeesta on karsittu vuoden 2020 talousarvioesityksestä suurin osa pois verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Mikä taho on tehnyt muutoksen? Tämä voi tuntua pikkujutulta, mutta ei sitä ole. On kyse isosta investoinnista ja suurista tulevista käyttömenoista.

 Ensi vuoden talousarviossa on edelleen maininta Kisapuiston jalkapallokentän katsomorakennuksesta. Mutta nyt on jäljellä vain yksi lause. Se kuuluu näin: ”Kisapuiston pääkatsomorakennuksen toteuttamisesta vastaa kaupunkikonsernin tytäryhtiö”, jolla tarkoitettaneen Spatium Oy:tä. Valtuusto on 2018 päättänyt, että katsomo rakennetaan siinä tapauksessa, että hankkeeseen saadaan 40 % yksityistä rahaa. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 talousarviossa, että ”rakennuttamispäätös edellyttää sopimuksia rakennuksen käyttö-, huolto – ja pääomakustannuksia vuokrina jakavien tulevien käyttäjien kanssa sekä yksityisen rahoitusosuuden toteutumista”. Nyt vuoden 2020 talousarviossa on jäljellä enää edellä mainitsemani yksi lause.

Vaikuttaa siltä, että me valtuutetut olemme nenästä vedettävää porukkaa. Joka tapauksessa kun valtuutetut jotain päättävät, on siitä pidettävä kiinni. Onneksi muutama kaupunginhallituksen jäsen kuitenkin vakuuttaa, että Kisapuiston katsomorakennusta ei rakenneta ilman, että siinä on mukana yksityistä rahoitusta ja että sopimukset on tehty käyttäjien kanssa käyttö-, huolto- ja pääomakustannuksista. Nyt täytyy luottaa johtaviin poliitikkoihin ja viranhaltioihin, että valtuuston tahto toteutuu sen tahdon mukaisesti.

Olen kovasti miettinyt, miksi Lahti on perustanut Spatium Oy:n. En näe siitä saatavan mitään lisäarvoa kaupunkikonserniin. Kisapuiston yli 10 miljoonan katsomohanke on esimerkki heikosti hoidetusta toiminnasta, sillä hankkeen eteenpäin vienti on sakannut pahasti. Lahdessa on Tilakeskus, jossa on rakentamisen, kiinteistöjen hallinnan ja suunnittelun asiantuntijaorganisaatio. Sen tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamasta toimitilakannasta. Tehtäviin kuuluvat keskeisesti omaisuuden hoitajan ja palveluntuottajan roolit. Mielestäni kaikki kaupungin toimitilakiinteistöt, uusien rakentaminen ja vuokraustoiminta voitaisiin siirtää Tilakeskuksen hoidettavaksi ja hallintaan. Tämän kautta läpinäkyvyys lisääntyisi, kun kaikki investointeihin liittyvät hankkeet käsitellään kaupungin päättävissä elimissä ja viimeiseksi aina valtuustossa.

Kaupunginhallitus voisi yhdessä Tila- ja konsernijaoston kanssa miettiä, olisiko ehdotuksessani ideaa ja jos on, niin ajetaan alas Spatium Oy ja palkataan lisää asiantuntijoita Tilakeskukseen sen verran, että Spatiumin tehtävät voidaan kivuttomasti siirtää sille.

Hyvinvointiyhteiskunta on paras

Maanantai 2.12.2019 klo 20:55

Säätelemättömän markkinatalouden kannattajat syyttävät silloin tällöin suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa sosialismiin pyrkiväksi. Verotusta pitäisi keventää ja säätelyä vähentää. Maanantaina 25.11.2019 Lahden talousarviokokouksessa eräs valtuutettu oli sitä mieltä, että nykyinen taloudenhoito johtaa tuhontielle. Totean kauhisteleville, että Eduskunnan nykyisten puolueiden voimin sosialismi ei toteudu, eikä se toteudu Lahden valtuustossakaan, vaikka jotkut tarkoitushakuisesti sillä pelottelevat. Kaikki puolueet nimittäin puolustavat hyvinvointivaltiota, kuka voimakkaammin kuka heikommin. Valppaana on kuitenkin oltava, ettei mikään äärilaidan poliittinen järjestö saa koskaan sellaista mandaattia, että yksi puolue voisi määrätä, millainen yhteiskuntajärjestelmä Suomessa vallitsee.

Lahdenkin talousarvio pohjaa laajasti hyväksyttyyn hyvinvointiyhteiskunnan ideaan, jossa kunnan tehtävä on huolehtia kuntalaisten palveluista, joista osa on lakisääteisiä, osa vapaaehtoista, kuntataloudesta, elinvoimasta, yhteistyöstä valtion, maakunnan ja muiden kuntien sekä kolmannen sektorin kanssa, uusista hankkeista, investoinneista jne. Tämä ei ole sosialismia, vaan hyvinvointia.

Helsingin sanomissa 24.11.19 oli luettavissa Anna Stiina Nykäsen juttu, jossa kerrotaan Amerikan Yhdysvaltojen köyhistä ja kapitalismista ja kakasta. USA:n superrikkaat toteavat että kapitalismi on rikki ja että jotain pitää tehdä sen muuttamiseksi.180 yhdysvaltalaista suuryritysten johtajaa julistaa julkilausumassaan, että yrittäminen ei voi enää perustua vain voiton tavoitteluun. Se pahentaa eriarvoisuutta ja haittaa demokratiaa. Myös länsimaiden johtavat talouslehdet vaativat kapitalismiin muutosta. Niistä on vääryys, että eniten rahaa saa pörssipelillä, sijoituksilla, tuottamatta varsinaisesti mitään. Nykykapitalismissa vain rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät köyhtymistään. Siitä ei hyvää seuraa.

Miten miljardöörit sen juuri nyt tajusivat? Syynä on kakka. Ihmisuloste.
Yhdysvalloissa on kaduilla niin paljon kodittomia, että ihmisten ulosteet ovat todellinen ongelma. Kakkaa varten on Kaliforniassa jopa kehitetty puhelimiin sovellus, Snapcrap, jolla pökäleistä voi ilmoittaa. Kakkapartiot kiertävät korjaamassa jätöksiä. Tilanne on pahentunut etenkin aurinkoisessa Kaliforniassa, muun muassa Los Angelesissa ja varsinkin San Franciscossa, jossa köyhillä ei ole kotia, ei kouluja, ei terveydenhuoltoa eikä vessoja. Miten ihmeessä rikas maa on tässä tilanteessa?

Piinkova kapitalismi on ajanut USA:n tähän. Valtiota vaivaa valtavat tuloerot, kalliit sairauskulut, eri arvostava koulujärjestelmä, turvattomuus, rasismi ja nyt lisäksi kansaa voimakkaasti jakava omituinen presidentti. Haluan varoittaa kaikkia, jotka vannovat kevyen verotuksen ja oman onnensa -seppä ideologian ja nykykapitalismin nimeen. USA:n köyhät ovat ikävä esimerkki. Tuollaista kotimaata en halua.

Pidän pohjoismaista hyvinvointivaltiota parhaana ja demokraattisimpana yhteiskuntamallina. Meillä Suomessa on tutkitusti maailman onnellisin kansa, eikä muutkaan pohjoismaat tästä jälkeen jää, vaikka äänekkäästä valituksesta jatkuvasti kuullaan.

Toivotaan, että ihmisarvoinen hyvin säädelty markkinatalous tuottaa jatkossakin hyvinvointia meille kaikille. Varotaan kasvotonta kapitalismia ja kaameaa kommunismia, hirvittävää fasismia ja kaikenlaista muutakin fundamentalismia.

Rakastetaan Lahtea marraskuussakin

Maanantai 11.11.2019 klo 21:00

Reilu viikko marraskuuta kulunut ja nyt on aika antaa rakkaudentunnustus kotikaupungille.

Rakastan Lahtea marraskuussakin,

kun Vesijärvi avautuu kyyhkysen harmaana marraskuun aamuna lenkkipolullani,

kun kävelen torin kahvilaan aamukahville,

kun sivukirjastoja on kaikissa kaupunginosissa,            

kun tekojäärata aukeaa torilla,

kun pääsen labratutkimuksiin nopeasti,

kun keskustan vanhat kivitalot suojaavat viimalta,

kun joulukatu Aleksi on valaistu,

kun Pelicans, FC Lahti ja Lahti Basket voittavat,

kun lasten koulutie on turvallinen,

kun ei ole vielä tullut lunta,

kun Kino Iiriksessä on hyvä elokuva                                                                        

ja kun Rantakartanon asemakaavoista ei kukaan valittanut.

 

Rautatie, Lahden menestyksen kulmakivi

Tiistai 29.10.2019 klo 21:25

Rautatiet ovat ympäristönsuojelua parhaimmillaan. Lahteen, Euroopan ympäristöpääkaupunkiin (2021) ne sopivat kuin nenä päähän. Olipa juna Ukko-Pekka, Lentävä Kalakukko, Pendolino tai Allegro, niiden sopii kulkea Lahden kautta kaikkiin ilmansuuntiin.

Lahden ensimmäinen rautatie Riihimäki - Lahti täyttää 150 vuotta kaupungin syntymäpäivänä 1.11.2019. Ilman tätä rataa Lahden kylä olisi saattanut jäädäkin yhdeksi Hollolan kylistä.

 Kun Venäjän keisari Aleksanteri II antoi mahtikäskyn Riihimäki-Lahti-Pietari-radan rakentamisesta 1867, saatiin vauhtia hankkeeseen, jota oli suunniteltu Helsinki-Hämeenlinna-radan valmistumisesta (1862) alkaen. Rahoitus löytyi viinaverosta, lainarahalla ja Venäjän yleisistä varoista myönnetyllä 10 miljoonalla markalla. Rata valmistui 3 vuodessa ja virallisesti siinä liikenne alkoi 1.11.1869. Syytä on muistaa, että ilman isoja uhrauksia sitä ei rakennettu. Nälkävuosien jatkeena kurjissa työmaaoloissa menehtyi yli viidesosa työntekijöistä.

 Näin siis tehtiin ensimmäinen oikaisu Lahden kautta.  Suunnitelmissa oli vaihtoehtona tehdä rata Asikkalan Anianpellon kautta. Onneksi niin ei käynyt. Radan merkitys Lahdelle oli käsittämättömän iso, kun sekä länteen että ennen kaikkea itään, jossa oli Suomen toiseksi suurin kaupunki Viipuri ja Venäjän pääkaupunki Pietari, oli nyt nopeat yhteydet. Jos rata olisi rakennettu etelämpään, mitä vaihtoehtoa myös pohdittiin, ei Lahti olisi koskaan noussut siihen kukoistukseen, mitä se nyt on.

 Vääksyn kanava valmistui 1873, ilman Lahden rataa se olisi ehkä jäänyt rakentamatta. Loviisan raiteitakaan (1900) ei olisi tarvittu. Miten olisi puut uitettu Rauma-Repolalle, Lahden Sahalle, kahdelle rullatehtaalle jne.? Ei olisi puunjalostusteollisuutta tullut Lahteen. Miten olisi kuljetettu täältä eteenpäin?  Missä olisivat Lahteen tulleet evakot nyt? Ehkä olisivat Kotkassa, Porvoossa, Loviisassa ja ehkä jokunen eksynyt Lahteen. Radan ansiota oli osittain myös 60-luvun muuttoaallon päätyminen Lahteen, kun Lahti oli kehittynyt oikeaksi teollisuuskaupungiksi.

 Meni 146 vuotta, ennen kuin seuraava rataoikaisu tehtiin välillä Helsinki - Pietari. Siihen tarvittiin suuri määrä selvityksiä, joissa tietenkin pohdittiin eri reittejä, kuten oli tehty 1860-luvullakin. Vaihtoehtoja oli useita, joista lopulta päädyttiin Kerava-Mäntsälä-Lahti-oikorataan.  Seutumme virkamiehet, poliitikot ja elinkeinoelämän edustajat tekivät valtavasti edunvalvontatyötä, jota nykyisin sanotaan lobbaukseksi, oikoradan puolesta. Aikaa se otti, vuodesta 1974, jolloin ensimmäiset selvitykset tehtiin, vuoteen 2002, jolloin radan rakennustyöt alkoivat. Sitä ennen oli esimerkiksi lunastusmenettelyä käytetty yli 400 kiinteistöön. Valtionvarainministeri esitti lopulta koko hankkeelle 336 milj. euroa. 

 Oikoradan rakentaminen kesti neljä vuotta ja se otettiin käyttöön 3.9.2006. Pendolino-junia saatettiin hyödyntää uusilla rataosuuksilla ja niinpä matka-ajat lyhenivät niin pääkaupunkiseudulle kuin itään suuntautuvassa kaukoliikenteessä. Nykyisin tunnin välein kulkevan Z-junan ansiosta voimme todeta asuvamme Suomen metropolialueella.

Helsingin – Pietarin välille saatiin nopea Allegro joulukuussa 2010. Se korvasi Sibelius- ja Repin-pikajunat. Vanhoista junista jäi jäljelle Moskovan ja Helsingin välinen yöjuna Tolstoi.

 Nyt tärkeintä on pitää huolta siitä, että oikorata säilyy Suomen pääratayhteytenä itään ja myös siitä, että Riihimäki-Lahti-juna kuljettaa Hämeessä matkustajia vähintään tunnin välein. Ja tietenkin huolta pidetään, sillä onhan Lahdessa vähintään yhtä hyvät poliitikot ja lobbarit nyt kuin oli 150 vuotta ja 45 vuotta sitten.

Se hyöty, minkä Lahti sai ensin Riihimäki-Lahti-rautatiestä ja sen jälkeen oikoradasta, on hurja. Ratojen myötään tuomien ihmisten ja yritysten merkitystä ei voi liikaa korostaa, kun Lahti kasvoi, elinvoima lisääntyi ja hyvinvointi kohentui. Lisäksi imagon, kilpailukyvyn ja matkailun kehittyminen ja parantuminen ovat asioita, jotka menestyvät hyvien liikenneyhteyksien ansiosta. Ympäristökaupunkilaisena voin lisäksi todeta, että junamatkailu on ekoteko ja hieno tapa viettää aikaa.

Uskon, että kumpikin rata kuljettaa ihmisiä ja tavaroita vähintäänkin yhtä kauan kuin Riihimäki-Lahti-Pietari-rata on nyt tehnyt. Samalla kun 1. marraskuuta juhlimme 114-vuotiasta Lahtea, on syytä nostaa Suomen lippu salkoon myös Lahden ensimmäisen rautatien 150-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.

 

Teatterin yhtiöittäminen arveluttaa

Lauantai 28.9.2019 klo 20:32

Korruption ehkäisemisen keinoja tutkinut työryhmä on arvostellut kovin sanoin kuntien ja valtion toimintojen yhtiöittämisestä johtuvia puutteita esimerkiksi rahankäytön läpinäkyvyydelle. Kuntien osakeyhtiöiden toimintaan pääsee käsiksi vain tarkkaan rajattu joukko, kunnan tarkastuslautakunta ja kunnan nimeämät edustajat yhtiökokouksessa. Työryhmä toteaa, että osakeyhtiön päätöksenteko ja rahankäyttö jäävät pimentoon, sillä niihin sovelletaan osakeyhtiölakia eikä lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta.

Käytän työryhmän lausuntoa aasinsiltana Lahden kaupunginteatterin yhtiöittämishankkeessa. Tällä hetkellä siinä on ainakin seuraavia avoimia kysymyksiä:

Mitä hyötyä veronmaksajat saavat yhtiöittämisestä? Entä teatterissa kävijät? Mikä on henkilöstön asema? Kannattaako yhtiötä perustaa, jos sen tarkoitus on toimia yleishyödyllisenä yhtiönä, joka kuitenkin tarvitsee kaupungin avustuksen ja valtionavustuksen? Voidaanko lippujen hinnat pitää nykyisellä tasolla, kun niihin lisätään 10 % arvonlisävero? Jos tavoitteena on saavuttaa lisää vuokratuottoja ravintolatoiminnasta, mitä tapahtuu teatterikerholle, joka on vuosikymmenet ylläpitänyt vapaaehtoisvoimin ravintolaa ja muita teatterin aktiviteetteja, kuten kilpailua Iivari-palkinnosta? Tähän asti on voitu koululaisille, työttömille ja muille erityisryhmille järjestää alennettuja ja jopa maksuttomia näytöksiä, onnistuuko tämä jatkossa? 

Mietin, miten paljon teatteriin joudutaan lisäpanostamaan, kun tarvitaan toimitusjohtajan lisäksi taiteellinen johtaja, markkinoinnin ammattilainen jne. sekä tukipalvelujen ostot kilpailuilta markkinoilta?

Jyväskylässä teatteri osakeyhtiö palautettiin kaupungin omaksi toiminnaksi taloudellisista syistä. Tietojeni mukaan teatterin pyörittäminen oli kalliimpaa osakeyhtiömuotoisena. Oulussa teatteri Oy käy yhteistoimintaneuvotteluja (YT) heikosta taloudesta johtuen.

Eniten minua harmittaa demokratian kaventuminen yhtiömuodossa. Lahdessa kaupungin omistamien osakeyhtiöiden omistajaohjauksesta vastaa kaupunginhallituksen apuelin Konserni- ja tilajaosto yhdessä kaupunginjohtajan kanssa. Ei edes kaupunginhallitus saati kaupunginvaltuusto pääse vaikuttamaan yhtiöön muilta osin kuin talousarvion yhteydessä myöntämällä toiminta- ja vuokra-avustuksen teatterille. Lahtelaisten valitseman valtuuston mahdollisuudet seurata osin verovaroin rahoitettua osakeyhtiön toimintaa ja taloutta ovat kovin vähäiset.

Jos jonain päivänä eduskunta saa julkisuuslakiin lisäyksen soveltamisalan laajentamisesta valtion ja kuntien omistuksessa oleviin osakeyhtiöihin ja lisäksi löytyvät hyvät vastaukset edellä tekemiini kysymyksiin, voisin ehkä hyväksyä yleishyödyllisen Lahden kaupunginteatteri Oy:n perustamisen, vaikkakaan en ymmärrä mitä lisäarvoa yhtiöittämisestä sittenkään olisi.

ÄÄNESTÄJÄÄ HUIJATAAN

Maanantai 6.5.2019 klo 13:39

Mistä tunnet huijarin? Siitä, että hänet on juuri valittu eduskuntaan Suomen valtion korkeimpaan luottamustehtävään, mutta nyt hän on EU-vaaliehdokkaana joko keräämässä edustamalleen puolueelle ääniä tai perätä haluamalla parlamentaarikoksi Euroopan Unioniin. Onko tällainen ehdokas luotettava? Vain siinä tapauksessa on, että jo ennen eduskuntavaaleja kertoi olevansa myös tulevissa EU-vaaleilla ehdokkaana. Jos oli vaalien alla vaiti, on mielestäni menettänyt äänestäjän luottamuksen.
Tässä ei ehdokkaan auta vedota perustuslakiin. Tiedän, että jokaisella suomalaisella on oikeus olla ehdokkaan niin eduskuntavaaleissa kuin europarlamenttivaaleissa. Kyse onkin siitä, tuliko etukäteen kertoneeksi, että aikoo kumpaankin vaaliin ehdokkaaksi vai jättikö kertomatta ja äänestäjä kuvitteli valitsevansa kansanedustajaa, joka paljastuukin puolueensa EU-ehdokkaaksi.

Toivon, ettei kukaan meistä äänestäjistä valitse huijaria Europarlamenttiin. Tällaista äänestäjää pidän huijattavana hölmönä. Tosin kaikki on nykyisin Suomessa mahdollista, koska elämme vahvasti totuuden jälkeistä aikaa. Tässä tapauksessa se ilmenee siten, että joidenkin kansanedustajien mielestä ei tarvitse olla rehellinen, riittää kun on hyvä tarina, mikä riittää myös joillekin äänestäjille. Niin on, jos siltä näyttää, totesi presidentti Kekkonenkin aikoinaan.

Siis unohda huijarit ja äänestä Europarlamenttiin sellainen ehdokas, joka ei ole kansanedustaja tai jos on, niin on kertonut etukäteen ennen eduskuntavaaleja olevansa myös ehdolla parlamentaarikoksi.

 

Uudet joukkoliikenteen runkolinjasuunnitelmat

Perjantai 22.2.2019 klo 18:25

Lahti hakee Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuonna 2021, mikä on Lahden valtuuston päättämän vision ja strategian vuoteen 2030: ”Lahti­ – rohkea ympäristökaupunki” mukaista. Strategiana on edistää kestävää kehitystä kaiken tavoin. Siihen liittyen Lahden seudun liikenne (LSL) on työstänyt uudet runkolinjaluonnokset linja-autoliikenteelle, joiden toteutuessa toivotaan lisää matkustajia ja ilmastotavoitteiden lisäksi taloudellisia säästöjä. Suunnittelussa on mukana asukkaita, linja-autonkuljettajia, LSL:n virkamiehet ja joukkoliikennelautakunta, joka hyväksyi viime kokouksessa luonnokset.

 

Kun uusien linjojen ja sujuvan liikenteen avulla saadaan ihmiset siirtymään enenevässä määrin joukkoliikenteen käyttäjiksi, on mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 70 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä muiden hyvien ympäristötekojen ohella. Huima tavoite, mutta toteutettavissa, jos yksityisautoilun sijaan asukkaat innostuvat hyvin toimivasta joukkoliikenteestä.

 

Toivon lautakunnan puheenjohtajana, että saisimme runsaasti rakentavaa palautetta luonnoksista. Se on selvää, että runkolinjat ja niihin liittyen täydentävät linjat eivät pysty kaikkien toiveita täyttämään. Tarkoitus on, että joukkoliikenteen käyttö on mahdollisimman helppoa, odotusajat linjanvaihdoissa ovat lyhyet ja matka-ajat pienenevät. Tämä kaikki on mahdollista toteuttaa. Toivon myös paljon matkustajia aikanaan uusille linjoille ja samalla tekemään hyvää ilmastotyötä ympäristökaupunki Lahteen.

 

Uusi runkolinjastoluonnos on asetettu nähtäville ja siihen voi ottaa kantaa Lahden seudun liikenteen nettisivuilla osoitteessa lsl.fi. 19.3. asti. Pääkirjaston Lahti-pisteessä luonnos on nähtävillä paperiversiona.

Outoja piirteitä Lahden jäähallin omistuskuvioissa

Torstai 13.12.2018 klo 21:30

Lahden talousarviossa vuodelle 2019 esitettiin Lahden jäähalli Oy:n omistuksen siirtoa Spatium Oy:lle. Onneksi kaupunginvaltuuston enemmistö tyrmäsi esityksen. Ainoa peruste siirrolle olisi ollut talous, mikä liittynee seuraavan kahden vuoden aikana tapahtuvaan jäähallin osakkeiden lisälunastukseen Lahden kaupungille. En päässyt selville, miksi yhtiö olisi pitänyt siirtää Spatiumille. Taisi joku moittia, että Pelicans Oy:n vuokrasopimus (voimassa seuraavat 2 vuotta) on huono. En usko, että Spatiumissa olisi taitoa tehdä parempi vuokrasopimus kuin jääaikaa ja muuta toimitilaa vuokraavalla asiantuntijayhtiö Lahden jäähalli Oy:llä.

Tässä hankkeessa on ilmennyt outoja piirteitä yhtiön omistajiin liittyen. Olen kuullut vähemmistöosakkailta, ettei heitä ole asiassa kuultu, saati kysytty näkemystä osakkeiden siirrosta Spatium Oy:lle. Jäähallin omistajatahoilla on eriarvoisia osakkeita.

Osakkeenomistajien yhdenvertaiseen kohteluun pyrkivän lainsäädännön ensisijainen tarkoitus on vähemmistöosakkeenomistajien suojaaminen, eikä laista voida sopimuksella poiketa osakkeenomistajan vahingoksi ilman tämän omaa suostumusta. Osakeyhtiössä on aina ilmassa riski enemmistöosakkeenomistajien tyranniasta, eli siitä, että vähemmistölle ei jää käytännössä mitään sananvaltaa yhtiössä. Näin on esimerkiksi, jos yksi osakkeenomistaja hallinnoi 50 % yhtiön osakkeista ja muu omistus on hajaantunut laajalle. Tällöin on tärkeää varmistaa tietyt oikeudet myös vähemmistöosakkaille, vaikka heillä ei olisikaan äänivaltaa muuten riittävästi vaatia oikeuksiaan.

Olen tosi tyytyväinen, ettei jäähallin omistajuutta siirretty Spatiumille. Nyt on vain oltava tarkkana, ettei sama asia putkahda seuraavassa talousarviossa esiin. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun valtuuston tekemien päätösten yli yritetään kävellä milloin minkinlaisin perusteluin.

Toinen mielenkiintoinen juttu talousarviossa on maininta Kisapuiston jalkapallokentän katsomorakennuksesta. Sitä luotsaa eteenpäin edellä mainittu Spatium Oy. Valtuusto on aiemmin päättänyt, että katsomo rakennetaan siinä tapauksessa, että hankkeeseen saadaan 40 % yksityistä rahaa.  Nyt talousarvion tekstissä kerrotaan katsomon rakentamisesta ja yksityisestä rahoituksesta, mutta ei sanaakaan 40 %:sta. Tästä valtuuston asettamasta vaatimuksesta on pidettävä ehdottomasti kiinni. Onneksi kaupungin tarkastuslautakunta on asiantunteva, joten toivon, että ainakin sillä taholla ollaan tarkkoja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten suhteen.

Rakastetaan Lahtea marraskuussakin

Keskiviikko 31.10.2018 klo 15:01

Kun Vesijärvi avautuu kyyhkysen harmaana marraskuun aamuna lenkkipolullani.

Kun kävelen torin kahvilaan aamukahville.

Kun sivukirjastoja on kaikissa kaupunginosissa.

Kun pääsen labratutkimuksiin nopeasti.

Kun keskustan vanhat kivitalot suojaavat viimalta.

Kun joulukatu Aleksi on valaistu.

Kun Pelicans, FC Lahti ja Namika voittavat.

Kun lasten koulutie on turvallinen.

Kun ei ole vielä tullut lunta.

Kun Kino Iiriksessä on hyvä elokuva.                                                                                                                                               Kun Kun 1.11. on Lahden syntymäpäivä.

Jätän loput rakkaudenaiheet toisten kerrottavaksi.

Lahden kestävä yhdyskuntarakenne

Keskiviikko 19.9.2018 klo 13:24

Tein kaupunginvaltuuston viime kokouksessa palautusesityksen ”Patinan” asemakaavamuutoksesta. En saanut riittävää kannatusta, jotta palautus olisi onnistunut. Minulle mm. huomautettiin, että koko Lahti on pohjavesialuetta, eikä sen vuoksi ole syytä välttää kyseessä olevalle alueelle rakentamista. Tunnen kyllä Lahden pohjavesiolosuhteet, olenhan ollut mukana ympäristö- ja kaavoitustyössä yli 30 vuotta. Yksi syy kaavan palautusehdotukseen minulla oli nimenomaan se, että kyse on vedenhankinnan kannalta tärkeästä pohjavesialueesta.

Kaavaa vastustivat mm. Lahden kaupunginmuseo ja Salpausselän luonnonystävät. Omien mielipiteitteni lisäksi lainaan näiden tahojen lausunnoista muutaman kohdan, joita ei ilmeisesti huomioitu vietäessä muutosesitystä teknisestä ja ympäristölautakunnasta kaupunginvaltuustoon.

 Alue on maisemallisesti ja historiallisesti yksi Lahden arvokkaimmista, koska siinä kohtaavat Salpausselkä, Vesijärvi ja vanha rautatiepenger. Tämä on toinen syy, minkä vuoksi massiivista rakentamista tulisi välttää (kolme 5-kerroksista asuintaloa). Alueelle olisi voitu kaavoituksella ohjata matalampaa rakentamista julkiseen käyttöön, vaikkapa opiskelija-asunnoiksi, joita tosin juuri valmistui iso määrä Aleksi 5:een, joten aivan akuuttia tarvetta ei tällaiselle rakentamiselle ole. Seuraavat opiskelija-asunnot olisi syytä suunnitella ja toteuttaa lähelle Niemen kampusta.

 Kaavahanke heikentää myös maakuntakaavaan ja yleiskaavaan merkittyä viheryhteyttä, vaikka sitä olisi syytä vahvistaa. Koko alueen suunnittelua ja rakentamista tulisi ohjata ympäristönsuojelulliset, ekologiset ja kulttuurihistorialliset seikat.

 Asemakaavamuutos liittyy valtakunnallisesti tärkeään ja arvokkaaseen Fellmaninpuistoon, sodanjälkeisen rakennuskauden oppilaitoksiin ja Hakatorneihin. Koko alue on Lahden yleiskaavassa keskustan arvoaluetta ja kulttuuriperintöämme. Nykyistä aluetta ovat olleet suunnittelemassa arvostetut lahtelaisarkkitehdit Kaarlo Könönen, Irma Kolsi ja Unto Ojonen.

 Ehkä osa nykyisistä valtuutetuista ei arvosta peruslahtelaiselle tärkeää aiemmin rakennettua ympäristöä, johon kuuluu kyseessä oleva kohde. Suosittelen kaikille tutustumista kahteen lahtelaisittain merkittävään kirjaan: Selvitys Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista ja Selvitys Lahden sodanjälkeisestä rakennusperinnöstä. Totean kuitenkin tässä, että en ole vastustamassa Patinan, entisen Nelon leipomorakennuksen purkua. Vastustan sitä, että tilalle suunnitellaan massiivista kerrostalorakentamista, mikä ei mielestäni alueelle sovi.

 Ranta-Kartano on tällä hetkellä tärkein keskustan uudisrakennuskohde, joka palvelee erinomaisesti Lahden strategian elinvoimaisuustavoitetta. Samaisessa strategiassa todetaan, että yhdyskuntarakennetta kehitetään kestävästi, mikä tarkoittanee, että huomioidaan ympäristöarvot, kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ja mm. juuri isolta hotellihankkeelta pelastunut Teivaanmäki, johon kaavamuutos olennaisesti liittyisi.

Asemakaavamuutos sai siis siunauksen Lahden kaupunginvaltuustossa. Nyt toivon, että kaavan toteutumisvaiheessa aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa pohjavesialueelle ja arvokkaalle kulttuurimaisemalle.

Satojen prosenttien tonttivuokrakorotukset ovat ryöstöä

Tiistai 18.9.2018 klo 16:50

Ruotsalaisen papin Olaus Petrin tuomarin­ohjeet 1500-luvulta kuuluvat tuomareille annettavien ohjeiden perinteeseen ja ne ovat suurelta osin yhtäpitäviä nykyisenkin lainsäädännön kanssa. Olaus Petrin myötätunto on vahvasti tavallisen ihmisen puolella. Poimin tähän yhden ohjeen, jota toivon käytettävän kuntien virkamiesvalmistelussa ja poliittisessa päätöksenteossa: ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan”.

Monasti meistä kansalaisista tuntuu, että Olaus Petrin ohjeet ovat unohtuneet. Otan esimerkin Lahden kaupungin omistamien vanhojen rakennettujen tonttien vuokrankorotuksista. Etelä-Suomen Sanomissa 14.9.2018 kerrottiin, että erään asunto-osakeyhtiön tonttivuokra nousi yli 800 prosentilla. Eikö kuulosta täysin kohtuuttomalta korotukselta, johon ei tavallisen ihmisen ymmärrys yltä?

Kyseisessä talossa on ollut 50 vuoden vuokrasopimus, joka on päättynyt ja nyt kaupunki korottaa vuokraa käsittämättömän paljon vedoten siihen, että uusien ja vanhojen asuntojen vuokralaisia on kohdeltava yhdenmukaisesti. Tähän totean, että uusien asuntojen ostajat ovat olleet täysin tietoisia tontin vuokrasta tuleville vuosille, kun taas 50 vuotta sitten vuokratontille rakennetun talon asukas tietää nykyisen tonttivuokran, mutta vuokrasopimuksen päättyessä saattaa joutua maksamaan kohtuuttoman suuren korotuksen, mitä ei ole voinut etukäteen tietää.

Näissä Lahteen yli 50 vuotta sitten rakennettujen talojen asukkaista suuri joukko on ikäihmisiä, joille isot korotukset saattavat tarkoittaa ”sosiaaliluukulle” menoa eli anomaan Kelan asumistukea ja jossain tapauksessa jopa toimeentulotukea. Tähän tietenkin teknisen viraston virkamies tai lautakunta, joka tekee vuokrankorotuspäätöksiä, voi todeta, että kaupungin kassa tarvitsee rahaa ja vuokria korottamalla sitä saadaan ja ettei kaupunki ole sosiaalitoimisto. Minulle kerran vuosia sitten näin huomautettiin, kun keskusteltiin omakotitonttien vuokrankorotuksista. Tähän totean, että kyllä Lahti osallistuu sosiaalitukien maksatukseen. Vasen käsi ei aina tiedä mitä oikea tekee.

Nyt ei kuitenkaan ole kyse siitä, joutuuko joku turvautumaan sosiaalipalveluihin, näinhän tapahtuu päivittäin milloin mistäkin syystä, vaan siitä, että nämä tontinvuokrien korotukset ovat ryöstöä. Kaupunki taitaa ottaa mallia riistokapitalismista, jossa tontteja omistavat sijoittajat ovat nostaneet tonttivuokria täysin hallitsemattomasti. Pidän tällaista toimintaa ihmisten riistona, mutta en olisi uskonut, että Lahden kaupunki toimii näin.

Kaiken kaikkiaan asuminen Lahdessa ei ole enää niin houkuttelevaa kuin menneinä vuosina. Aiemmat hinnankorotukset kiinteistöveron osalta on nostanut asumisen kustannuksia Lahdessa. Kun vielä korotetaan kaupungin omistamien tonttien vuokria kohtuuttomasti, niin pieni kilpailuetu asuntojen hinnoissa, mikä Lahdella on ollut, menetetään tätä menoa nopeasti.

Rakenteellinen korruptio vältetään hyvillä eettisillä periaatteilla

Keskiviikko 12.9.2018 klo 16:06

 

Eettiset periaatteet kuntien päätöksenteossa korostuvat enenevässä määrin. Monissa kunnissa on jo Eettiset periaatteet -ohjelma, jota noudatetaan, kun kunnan palvelutuotannosta päätetään. Kilpailutettaessa ja tarjouksia pyydettäessä yhteiskuntavastuu ja vankat eettiset periaatteet ovat tärkeitä kriteereitä hinnan ja laadun ohella.

Nyt Lahden kaupunginvaltuusto on päättänyt tehdä kaupungin toimintoja ja päätöksentekoa varten Eettiset periaatteet -ohjelman. Tämä on hieno asia kaupunkilaisten, virkamiesten ja poliittisten päättäjien kannalta. Kun periaatteet saadaan valmiiksi, ne hyväksytään tietenkin koko Lahti-konsernin tasolla.

Sekä hyvin että huonosti hoidetut asiat päätyvät helposti julkisuuteen tavalla tai toisella. Kuntalaisia kiinnostavat enenevästi perustelut päätösten takana. Lakipykälien noudattaminen ei välttämättä riitä. Kiire vaikuttaa olevan nykyisin osa päätöksentekoa. Kun mennään lujaa eteenpäin, asioiden laajempi tarkastelu saati moraalinen pohdiskelu voi jäädä vähäiseksi. Poliitikkojen ja virkamiesten pitää kuunnella tarkasti ihmisiä, jotka uskaltavat olla eri mieltä, kyseenalaistavat suunnitelmia tai esittävät vaihtoehtoja.

 Hyväveli-verkostot ja eriarvoisuus on saatava pois päätöksenteosta. Kunnallinen itsehallinto velvoittaa kuntapäättäjiä ansaitsemaan kuntalaisten luottamuksen ja oikeutuksen päätöksilleen. Hyvässä kunnassa on eettisyyteen kannustava kulttuuri, jossa vaikeitakaan asioita ei pelätä ottaa esille. On tärkeää, kaupungin arvot ovat moraalisesti vahvoja. Niiden avulla selvitetään toimintamme hyväksyttävyys ja miten parhaita ratkaisuja löydämme. Kunnan virkamiehiä ja luottamushenkilöitä pitää ohjata hyvän hallinnon periaatteet.  

 Kaupungin toiminnan eettisyyttä määriteltäessä on huomioitava palvelutuotannon eettisyys, viranhaltijatoiminnan eettisyys ja poliittisen järjestelmän eettisyys. Kuntajohtaminen on kokonaisuus, joka muodostuu johtamisen eri näkökulmista ja tasoista. Eettinen ulottuvuus on osa tätä kokonaisuutta.

 

Vesijärvenkatu - Lahdenkatu - Kauppakatu

Maanantai 10.9.2018 klo 15:37

Vesijärvenkatu-Lahdenkatu-Kauppakatu. Mikä näistä ei kuulu joukkoon? No sehän on Vesijärvenkatu, joka aiotaan nykyisestä nelikaistaisesta kadusta tehdä kaksikaistaiseksi ”kaupunkibulevardiksi”. Mitä mahdollisesti tapahtuu, jos Vesijärvenkatu ei vedä nykyistä automäärää? Todennäköisesti se, että autoilijat siirtyvät Lahdenkadulle ja Kauppakadulle, jotka jo nyt ovat autoliikenteen valtaamia.

Lahdenkadun varrella on kaksi koulua, mutta kukaan ei puhu koululaisten turvallisuudesta. Onnetonta on se, että vihreä aalto on Lahdenkadulla lopetettu ja autot tyhjäkäyvät jokaisen suojatien edessä odotellessaan valojen vaihtumista, elleivät sitten aja punaisia päin, mitä sitäkin tapahtuu säännöllisesti. Lahdenkatu rajaa uutta asuinkorttelia Malskia, johon on muuttanut satoja asukkaita. Kummallakin puolella katukäytävillä on pyöräilyoikeus, joka tietenkin nykyisellä niin kävely- kuin pyöräilykulttuurilla luo vaaratilanteita. Runsaan autoliikenteen takia ei ajotielle fillarilla ole menemistä.

Myös raskas liikenne tukkipuurekkoineen on tämän kesän ajanut Lahdenkatua jostain merkillisestä syystä. Onkohan kyseessä joku rekkakuskin perverssi halu kohdata liikennevalopysähdykset ja Paasikivenaukion katuremontti? Koska kyseessä on kaupungin hallinnoima katu, siihen voisi laittaa ajorajoitukset, jotka koskevat raskasta läpiajoliikennettä. Ennen Holman risteystä olisi syytä ohjata rekat ohikulkuteille ja viimeistään silloin, kun VT 12 valmistuu.

Kauppakadulle on suunniteltu asuntorakentamista entisen terveyskeskuksen ja Anttilan paikalla sekä ns. Iskun kortteliin. Tämä tarkoittaa satoja uudisasukkaita. Lisäksi nimensä mukaisesti kadulla on useita kauppakeskuksia sekä virastotalo, Lahti Energian toimistotalo ja Hansa-pysäköinti, johon ajamisen ja paluun on sujuttava jouhevasti. Katukäytävillä on pyöräily sallittu. Koululaiset kulkevat Kauppakadulta Tiirismaan ja Kannaksen lyseoihin, mikä tarkoittaa päivittäin yli tuhatta nuorta. Lisäksi Kauppakatu on joukkoliikennekatu, jonka tärkeys korostuu kaupungin strategiassa. Alueella liikkuu paljon vapaa-ajanviettäjiä, ovathan lähettyvillä teatteri ja pääkirjasto. Ei siis ole suotavaa, että autoliikenne Kauppakadulla lisääntyy.

Jos Vesijärvenkadun kokeiluhanke toteutuu, toivon, että sen jälkeen tehdään liikennelaskenta ja kartoitetaan, lisääntyykö autoliikenne Lahdenkadulla ja Kauppakadulla. Muutenkin on syytä pohtia voidaanko näillä kaduilla minimoida liikenteen haittavaikutukset estämättä kuitenkaan ihmisten liikkumista moottoriajoneuvoilla, pyörillä ja kävellen.

Kisapuiston hankkeet

Maanantai 18.6.2018 klo 21:46

FC Lahden Risto Saloranta kertoi syntymäpäivähaastattelussaan Etelä-Suomen Sanomissa 24.1.2015, että suunnitelmissa oli perustaa yhtiö, joka vuokraisi Kisapuiston jalkapallokentän tontin kaupungilta ja ottaisi vastuulleen stadionhankkeen. Hän jatkoi, että päättäjiltä on tullut viesti, että tässä hankkeessa päävastuu pitää olla kaupungilla. En ymmärtänyt silloin, enkä ymmärrä vieläkään tätä väittämää. Vallan mainiosti olisi voitu toimia Salorannan kertomalla tavalla. Miksei kenttää olisi voinut vuokrata silloisissa suunnitelmissa mainitulle yhtiölle? Miksi lahtelaisten veronmaksajien pitäisi rakentaa jalkapallokenttä kaikkine ”herkkuineen” FC Lahti Oy:lle?

Päättäjät ovat vaihtuneet, mutta edelleen vaikuttaa siltä, että osa nykypäättäjistä on sitä mieltä, että FC Lahti Oy:n tarpeitten tyydyttäminen kuuluu Lahden kaupungille, siis meille lahtelaisille.

Vetovastuu Kisapuiston stadionhankkeesta on siirretty kaupungin 100 % omistamalle Spatium Oy:lle. Hankkeelle on asetettu ehto, että 40 % investointikustannuksista tulee ulkopuolisesta rahoituksesta. Nyt vaikuttaa siltä, ettei tätä tavoitetta saavuteta. Lisäksi kustannusarvio on noussut 3 miljoonalla eurolla. 

Erikoiselta tuntuu väittämä, että Ranta-Kartanon kehityksestä ei ollut riittävää tietoa, kun päätös 40 % yksityisrahoituksesta syntyi ja hankkeen hinta kohosi yli 3 miljoonalla. Kyllä lahtelaisilla poliitikoilla on pitänyt olla kokonaisnäkemys Ranta-Kartanon alueesta jo kauan. Jos ei ole, niin kummastelen sitä suuresti. Ei ole mitään perusteita syyttää Ranta-Kartanon asemakaavaa Kisapuiston stadionsuunnitelmien kohonneista kustannuksista.

Spatium Oy:n puheenjohtaja Marko Varjonen vertasi uimahallin rakentamisen kustannuksia kisapuiston jalkapallokentän kustannuksiin. Outoa puhetta kaupunginvaltuutetulta, jonka pitäisi nähdä miten suuri ero on näiden kahden hankkeen välillä. Uimahalli rakennetaan kaikille lahtelaisille kuntoliikuntaa varten. Tietenkin hallissa voi myös kilpailuja järjestää. Jalkapallokenttä Vip-katsomoineen rakentuu yksityiselle osakeyhtiölle. Merkittävä ero on investointikohteilla.

Joka tapauksessa on pidettävä kiinni päätöksestä, että ulkopuolista rahaa löytyy Kisapuiston stadionhankkeeseen riittävästi, siis 40 % rakennusinvestoinnista, ja että stadionin vuokrat kattavat vähintään kaikki menot lainanhoitokustannuksineen. Jos edellä mainitut ehdot täyttyvät, saattaa löytyä riittävä kannatus poliitikoilta tai sitten ei, sillä ensisijaisesti lakisääteisten tehtävien hoitaminen kunnollisissa, sisäilmaltaan terveissä tiloissa edellyttää kaupunginvaltuustolta erinäisiä investointipäätöksiä.

Loppuyhteenvetona totean, että koko Kisapuisto tarvitsee kunnostusta, olisi tarvinnut jo pitkään. Mutta kun Lahdessa vannotaan huippu-urheilun nimeen, ovat Kisapuiston tenniskentät, harjoituskentät, mölkyn ym. pelaamisalueet jääneet kehittämättä. Hyvät pukuhuonetilat niin kesä- kuin talvilajien harrastajille olisi saatava kuntoon eikä kahvio tai kioski alueelle olisi pahitteeksi. Näistä kunnostuksista selvitään murto-osalla stadionhankkeen kustannuksista.

Kirjailija Minna Canth ja Tasa-arvon päivä

Keskiviikko 7.3.2018 klo 20:57

Norjalainen lentoyhtiö Norwegian on maalauttanut lentokoneittensa siipiin pohjoismaalaisia merkkihenkilöitä. Heistä yksi on suomalainen kirjailija, yhteiskuntakriitikko ja naisasianainen Minna Canth. Tasa-arvon päivänä ja Minna Canthin syntymäpäivänä on syytä muistella häntä. Minna Canth on muuten ainoa suomalainen nainen, jolla on virallinen liputuspäivä.

Hän, jos kuka, oli aikansa ”stara” ja on sitä vieläkin. Ulrika Wilhelmina Johnson syntyi vuonna 1844 Tampereella työläisperheeseen. Minna nimeä hän alkoi käyttää opiskeluaikana. Minna kävi koulunsa Kuopiossa, jonne isän yleneminen Finlaysonilla johti. Vuonna 1863 Jyväskylään perustettiin kansakouluopettajaseminaari, minne Minna pyrki ja pääsykokeissa erinomaisesti pärjänneenä hyväksyttiin. Seminaarissa hän tapasi tulevan aviomiehensä Ferdinand Canthin, joka toimi seminaarin lehtorina. Monen mutkan, jopa romanttisen, kautta heistä tuli aviopari, vihkiminen tapahtui Kuopiossa 1865. Perheeseen syntyi kaikkiaan seitsemän lasta. Jyväskylässä Minna Canthin elämä oli kiirettä täynnä niin lasten kanssa kuin hyväntekeväisyystyössä. Lisäksi Minna oli aloittanut kirjoittamisen miehensä toimittamiin lehtiin. Hän onkin ensimmäinen suomenkielinen sanomalehtinainen. Vuonna 1878 Minna Canthilta julkaistiin ”Novelleja ja kertomuksia” salanimellä Wilja. Tämän kirjan julkaiseminen aloitti hänen pitkän kirjailijanuransa.

Minna Canthin mies kuoli 1879. Voimme kuvitella, että 7 lapsen kanssa leskeksi jääneellä Minnalla oli raskaat ajat edessä. Kuitenkin samoihin aikoihin hänen ensimmäinen näytelmänsä ”Murtovarkaus” valmistui. Se sai hyvän vastaanoton, kuten suurin osa Canthin näytelmistä, joskin konservatiiviset piirit pitivät häntä änkyränä yhteiskuntakriitikkona. 1880 Minna muutti lapsikatraansa kanssa Kuopioon, jossa alkoi työ isänsä jälkeen jättämän taloudellisesti huonossa kunnossa olleessa lankakaupassa. Canth otti myös veljensä sekatavarakaupan hoitaakseen ja niin alkoi yrittäjäura, joka jatkui hänen kuolemaansa asti. Liiketoiminnasta seurannut taloudellinen riippumattomuus vaikutti hänen toimintaansa siten, että hän uskalsi rohkeasti ottaa kantaa sen ajan yhteiskunnallisiin ongelmiin teoksissaan ja keskusteluissa.

Minna Canthin kirjallinen tuotanto pitää sisältää pienoisromaaneja, näytelmiä ja novelleja. Lisäksi sanomalehtikirjoituksia oli yli 80, joista puolet Jyväskylän aikana. Hän suomensi saksan-, englannin- ja ranskankielistä kirjallisuutta. Canthia pidettiin hyvin radikaalina aikanaan. Hän kritisoi maallista kirkkoa, mutta haki uskolleen vahvistusta mm. tolstoilaisuudesta. Hänen kiinnostuksensa tieteitä kohtaan oli suuri, mikä oli ristiriidassa spiritismiin, jota hän harrasti. Minnan Salonki Kuopiossa oli aikansa merkittävä keskustelu- ja musiikkiareena, jossa kirjailijat, kulttuurivaikuttajat ja ylioppilaat kohtasivat hänen johdolla. Minna Canthin tuotanto on todella laajaa. Poimin tähän vain muutaman: ”Työmiehen vaimo” on vahva yhteiskunnallinen teos. Se on kirjoitettu näytelmän muotoon. Kritiikin kohteena siinä on viina ja miesten ylivalta perheessä. ”Hanna” on kertomus nuoresta tytöstä, jonka rakastettu pettää naimalla toisen naisen. Kolmanneksi valitsen ”Kovan onnen lapsia” näytelmän, jossa köyhä kansa tavoitteli parempaa osaa, tapahtumat oli sijoitettu silloiseen nykyaikaan. Se herätti katsojissa närää; eihän köyhä kansa olisi saanut haaveilla porvarillisesta elämästä, eikä sitä esitetty aikanaan kuin kerran herrasväen paheksunnan vuoksi. Myöhemmin näytelmää on kyllä esitetty sitäkin enemmän.

Minna Canthin virallisen liputuspäivän lisäksi hänestä on julkaistu postimerkki, tehty patsaita ja häneen on kohdistunut lukuisia muita kunnianosoituksia. Minna Canth kuoli Snellmanin päivänä 12.5.1897 vain 53-vuotiaana. Suosittelen kaikille, jotka haluavat tutustua Minna Canthin elämään paremmin, luettavaksi Minna Maijalan teoksen ”Minna Canth, Herkkä, Hellä, Hehkuvainen”.

Tässä muutama Minnan Canthin naseva mietelmä: ”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys, se on ihmiskunnan kysymys”, ”Elämä on taistelua, ihanaa taistelua”, ”Kaikki naiset älkäät tehkö käsitöitä”, Eläkööt kaikki intelligentit miehet! Tyhmät saavat kernaasti kuolla”, Kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa, puolikuollutta elämää ”, ”Minä vähät välitän siitä, mitä ihmiset sanovat!”

Lahti paranee kasvaessaan

Maanantai 5.3.2018 klo 19:14

Koska viimeksi kävit Tampereella? Siellä jos missä on suuret katutyöt menossa. Kaupunkilaiset narisevat, mutta Tampereen keskustan rakennushankkeet ovat kaupungin kehityksen edellytys ja kun se ratikkalinjakin pitää saada, narinat ovat hyttysen ininää. Joka tapauksessa tamperelaiset ovat ylpeitä kaupunkinsa kasvusta, onhan se Suomen kolmanneksi suurin kaupunki yli 220.000 asukkaallaan.

Mitä tapahtuu Lahdessa. Kun lopulta valituskierre saatiin päätökseen Ranta-Kartanon osalta ja kadunrakennustyöt saattoivat alkaa, alkoi myös lahtelaisten autoilijoiden narina. Kun vielä samaan aikaan Lahti Aqua korjaa vesijohtoverkostoa, valitus muuttui kovemmaksi. Poliisikin alkoi kiukutella. Viittaan Etelä-Suomen Sanomien juttuun 21.2.2018.

Samalla kun katsomme kateellisina muiden kaupunkien kehittymistä, emme soisi sitä Lahdelle? Kasvu on elinehto, kun haluamme Lahteen työ- ja opiskelupaikkoja, uusia koteja ja viihtyisyyttä, kuten Ranta-Kartanon osalta nyt tapahtuu. Yhteys Vesijärvelle sekä liikkumisen että näkymän osalta saadaan erinomaiseksi, kun Jalkarannantien kohdalle tulee puistoväylä. Uuden ruokakaupankin keskustan asukkaat saavat vanhalle linja-autoasemalle. Kevyenliikenteenväylät ja katukäytävät paranevat.

Autoissa on kääntyvät pyörät, joten jos kulku Paasikivenaukion tienoilla tilapäisesti on hankalaa, ajetaan muita reittejä. Keskustan ruuhkat ovat mitättömiä verrattuna esimerkiksi pääkaupunkiseudun liikennesumppuihin, joten jätetään narinat, suhtaudutaan myönteisesti Lahden rakennushankkeisiin, olivatpa ne katutöitä tai talojen rakentamista. Hyvillä opasteilla myös vieraspaikkakuntalaiset osaavat suunnistaa Lahden keskustaan ja peruslahtelainen tunteekin vaihtoehtoreitit, kunhan viitsii vähän fundeerata.

Iloisin mielin seuraan rakkaan kaupunkini kasvua ja kehittymistä yhä paremmaksi asumiselle ja yrittämiselle. Ollaan kaikki ylpeitä Lahdesta ja kestetään Ranta-Kartanon kasvukivut, aika kuluu nopeasti ja hyvällä mielellä vielä nopeammin.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »